chodź ze mną,
chociaż zupełnie nie wiem dokąd

chodź ze mną
by sens nadać życia krokom

ze mną ku słońcu,
może gdzieś nad przepaść ze mną

po szczęście albo po szaleństwo,
w ciemność ze mną...
Name:

Komentarze: